Sortera

Ansökan om miljötillstånd för utökad återvinningsverksamhet

Sortera Materials AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för utökad återvinningsverksamhet inom fastigheten Hamnen 22:164. Planerad verksamhet kommer att bedrivas på befintligt verksamhetsområde, men omfatta en större bredd av avfallshantering samt en utökad kapacitet. Ansökan utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten.

Eventuella synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 9 december 2022, till sorteramalmo@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

I länkar nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Samrådsunderlag