Tjänster

Miljötillstånd

Miljötillstånd

Miljöfarlig verksamhet? – Vi hjälper dig med tillstånd

Driver du en verksamheter som kräver tillstånd? För många miljöfarliga verksamheter krävs anmälan eller tillstånd för att bedriva verksamheten.

Vi på ENRECON hjälper Dig med de flesta typer av anmälnings- och tillståndsprocesser, allt ifrån enkla anmälningar till kommunen till komplexa prövningar i Mark- och miljödomstolen.

Intresserad av att lära dig mer om masshantering?

Vi håller både öppna utbildningar hos oss samt skräddarsydda utbildningar ute hos olika företag.

Läs mer om utbildningar →

Tillståndsfrågor

ENRECON finns för dig när din verksamhet kräver tillstånd och du behöver hjälp med processen.

Senaste projekt inom masshantering:

Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Miljötillstånd

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Läs mer →

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Miljötillstånd

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer →

Miljötillstånd åt VIAVEST

Miljötillstånd

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Läs mer →