Engagerade miljökonsulter

Våra tjänsterKontakta oss

Vi hjälper din verksamhet med miljöexpertis inom tillståndsprocesser, förorenade områden, masshantering och avfall.

ENRECON är ett personligt konsultföretag för både den stora och den lilla beställaren. Med en hög servicenivå, kompetens och integritet tar vi oss ditt uppdrag.

Avfallsfrågor

Vi kan hjälpa dig med avfallsfrågor

Läs mer →

Masshantering

Vi erbjuder konsulttjänster inom masshantering

Läs mer →

Förorenade områden

Vi erbjuder konsulttjänster inom förorenade områden

Läs mer →

Miljötillstånd

Miljöfarlig verksamhet? – Vi hjälper dig med tillstånd

Läs mer →

Våra senaste projekt

Se alla →

Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Miljötillstånd

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Läs mer →

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Miljötillstånd

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer →