Tjänster

Avfallsfrågor

Avfallsfrågor

Vi kan hjälpa dig med avfallsfrågor

Vi har medarbetare med bakgrund i både den privata respektive kommunala avfallsbranschen, dels i olika miljötjänster, men också i olika mer praktiska chefstjänster. Flera av våra medarbetare har även arbetat med tillsyn av avfallsverksamheter.

Medarbetare på ENRECON har tidigare ansvarat för både uppbyggnad och drift av olika avfallsanläggningar såsom deponier, anläggningar för jordbehandling, hantering av bygg- och rivningsavfall, anläggningar för hantering av farligt avfall mm. Bland våra medarbetare finns också fd. miljöchefer och miljösamordnare.

Vi har omfattande erfarenhet, både från tidigare erfarenhet och från vårt arbete på ENRECON, av en mängd avfallsrelaterade miljöfrågor såsom mer kvalificerad klassificering av avfall, gränsöverskridande transporter, produktifiering (end of waste), deponikonstruktion, behandlingsprocesser och massor av annat.

Intresserad av att lära dig mer om avfall?

Vi håller både utbildningar öppna för alla samt skräddarsydda utbildningar ute hos olika företag.

Läs mer om utbildningar →

Senaste projekt inom avfallsfrågor:

Ändringstillstånd Surte hamn

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs mer →

Deponigasutredning för EWGroup

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer →

Avfallsanläggning åt Sortera

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Läs mer →