Tjänster

Masshantering

Masshantering

Vi erbjuder konsulttjänster inom masshantering

Vi på ENRECON arbetar på olika sätt med masshantering, både för aktörer som får ett massöverskott i sina projekt samt med aktörer som har ett massunderskott. Framförallt har vi arbetat mycket med avfall för anläggningsändamål. Vi vågar påstå att vi har ett par av Sveriges mest erfarna personer inom detta område bland våra medarbetare. Utöver avfall för anläggningsändamål arbetar vi mycket med deponier, deponiavslutningar och liknande projekt inom masshantering.

Vi har ofta en projektledande funktion där vi tidigt är engagerade i processen och inte bara tar fram relevanta handlingar utan även är med och planerar hur olika masshanteringsprojekt skall hanteras i ett mer strategiskt perspektiv.

ENRECON handlar inte själva med överskottsmassor eller andra avfall.

Intresserad av att lära dig mer om masshantering?

Vi håller både öppna utbildningar hos oss samt skräddarsydda utbildningar ute hos olika företag.

Läs mer om utbildningar →

Masshantering

Masshantering för oss är ett brett område och täcker in allt från idéer kring hur olika massor kan användas, via provtagning och klassificering till anmälningar, tillstånd och andra myndighetskontakter.

ENRECON handlar inte själva med överskottsmassor eller andra avfall.

Senaste projekt inom masshantering:

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →