Ljungby kommun

Bredemads avfallsanläggning, Ljungby

Ljungby kommun har tidigare genomfört ett samråd inom ramen för miljötillståndsansökan för fortsatt och utökad verksamhet vid Bredemads avfallsanläggning.

Samråd för verksamheten skedde under 2021/2022, men avser härvid att kompletteras med följande.

Deponering kommer, utöver och med förtydligande av vad som tidigare angivits, att även ske av maximalt 5 000 ton sådant farligt avfall som får lov att deponerad på deponi för icke farligt avfall (i huvudsak asbest) per år. Revidering och förtydligande avseende hanterade mängder på anläggningen har också skett. Sammanlagt kommer maximalt 364 500 ton avfall att hanteras per år varan farligt avfall kommer att utgöra maximalt 17 500 ton per år.

En mer utförlig beskrivning av ändringarna redovisas i det kompletterande samrådsunderlaget nedan.

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas skriftligen, senast den 25 februari 2024, till fredrik.haagen@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

Kompletterande samrådsunderlag 2024-01-31Ursprungligt samrådsunderlag 2021-12-17 (med anteckningar)