Orust kommun

Orust kommun VA-ledningar tillståndsansökan – Barrevik

Orust kommun har för avsikt att förlägga en trycksatt sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik.

Orust kommun planerar för sjöledningar som ska möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet. Nya ledningar läggs för att avloppsverken i Barrevik och Mollösund är gamla och har kapacitetsproblem och man vill samla all avloppsrening till det utökade verket i Ellös.

Kommunen planerar för utbyggnad av en ledning från Ellös och söderut, den så kallade VA-länk Väst. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att så småningom kopplas samman. Planerad åtgärd avser den del av utbyggnaden som omfattar en trycksatt sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik. Eftersom ledningen huvudsakligen ska förläggas i vatten är åtgärden tillståndspliktig vattenverksamhet.

Total ledningssträcka är knappt 8 km lång, varav 6 km kommer förläggas i vatten. Ledningsdragningen i vatten omfattas av tillståndspliktig vattenverksamhet.

Synpunkter på planerad ledningsdragning ska lämnas skriftligen, senast 28 februari 2022, till va-lankvast@enrecon.se alternativt per post ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

SamrådsunderlagSamrådsutskick