Wallhamns hamn

Reparationsarbeten samt ny- och ombyggnation av kaj i Wallhamns hamn

Wallhamn AB planerar att utföra reparationsarbeten samt ny- och ombyggnadsarbeten av kajer i Wallhamns hamn, inom fastigheten Tjörn Vallhamn 3:11 (1) i Tjörns kommun. Inom ramen för projektet planerar Wallhamn AB att komplettera hamnen med en ramp för fartyg med akterramp.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att i ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten.

I länkar nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Den som önskar ytterligare information med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult) på e-postadressen wallhamn@enrecon.se.

Eventuella synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 13 mars 2023, till wallhamn@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

Samrådsutskick (information i kort version)Samrådsunderlag (information i längre version)