Sortera

Tillstånd utökad återvinningsverksamhet

Sortera Recycling avser att hos Länsstyrelsen i Stockholms län söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende utökad återvinningsverksamhet inom fastigheterna Rosersberg 11:92, 11:136 och 11:110, i Sigtuna kommun. Ansökan omfattar bland annat lagring som en del i att samla in avfall (mellanlagring), sortering samt mekanisk bearbetning genom krossning och olika typer av siktning av verksamhets-, bygg- och rivningsavfall.

Innan tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten ska samråd genomföras kring planerad verksamhet för att på ett tidigt skede informera och inhämta synpunkter kring verksamheten. I länken nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult) på e-postadressen sorterarosersberg@enrecon.se.

Eventuella synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 2023-03-10, till sorterarosersberg@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.

Samrådsunderlag