Utbildningar

Klassificering av farligt avfall (jord)

Klassificering av farligt avfall (jord)

Klassificering av jord som farligt eller icke-farligt avfall är betydligt mer komplicerat än att läsa av mot värden i en tabell. I denna utbildning kommer vi att gå igenom hur klassificering sker, men utgångspunkt i avfallsförordningens bestämmelser som snabbt för oss vidare till CLP, dvs. kemikalielagstiftningen.

Kursens omfattning är en halvdag där vi inleder med teori om hur regelverket kring avfallsklassning är uppbyggt. Vi kommer därefter att se hur regelverket kan tillämpas när det gäller jord, till stor del med utgångspunkt i de rapporter Avfall Sverige tagit fram. Vi kommer också att prata om dess styrkor och svagheter. ENRECON har tagit fram en beräkningsmodell som vi översiktligt kommer att gå igenom.

Behöver du skräddarsy en utbildning?

Läs hur vi kan hjälpa ditt förtag att öka kompetensen inom miljöområdet med utbildningar anpassade efter dig.

Kommande utbildningar inom: Klassificering av farligt avfall (jord)

Just nu har vi inga inplanerade utbildningar inom: Klassificering av farligt avfall (jord).

Kontakta oss och berätta mer om ditt behov! För mer information eller offert på skräddarsydda kurser, kontakta Niklas Ander.