Projekt

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Miljötillstånd

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

RGS bedriver sedan 2009 återvinningsverksamhet i ett centralt läge på Hisingen där man tar emot och återvinner avfall och farligt avfall. Verksamheten har kontinuerligt vuxit sedan dess och vi har genom åren stöttat uppdragsgivaren i ett flertal tillståndsansökningar. Verksamhetens nuvarande tillstånd, vilket ENRECON varit mycket delaktiga i, omfattar hantering av en miljon ton avfall per år med möjlighet till en lång rad behandlingsmetoder.

I processen stöttar vi uppdragsgivaren från tidig planering till huvudförhandling i domstol. Vi ansvarar för samrådsprocess samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Därtill har vi genomfört prövotidsutredningar vad gäller utsläpp till vatten och miljökontroll i form av vattenprovtagning och kontinuerlig övervakning av grundvattennivå.

Senaste projekt inom Miljötillstånd

Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Miljötillstånd

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Läs mer →

Miljötillstånd åt VIAVEST

Miljötillstånd

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Läs mer →