Projekt

Ändringstillstånd Surte hamn

Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

ENRECON har hjälpt MTIB och senare Sortera att först genom anmälningsärenden anpassa tillståndet för Surte Hamn till verksamheten bolaget bedriver. Vi har senare hjälpt till att söka nytt tillstånd för återvinningsverksamheten. Vi har också hjälpt till med så kallade ”notifikationer”, dvs. ansökningar om gränsöverskridande transporter (export) av avfall.

Senaste projekt inom Avfallsfrågor

Deponigasutredning för EWGroup

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer →

Avfallsanläggning åt Sortera

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Läs mer →