Projekt

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Anmälan, massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

Masshantering

ENRECON har hjälpt BST (Berges Schakt och Transport) i ett flertal projekt som omfattat masshantering och användande av avfall för anläggningsändamål. Ett typiskt projekt är en anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område som bestod av produktionsskog.

Uppdraget infattade att ta fram anmälningshandlingar och verksamhetsbeskrivning (beskrivning av syfte, planerad verksamhet, miljöpåverkan, försiktighetsåtgärder, mottagningskriterier m.m.). ENRECON bistod även med massbalansberäkning, egenkontrollprogram samt myndighetskontakter under projektets gång.

Senaste projekt inom Masshantering

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →