Projekt

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Hitta mottagare för överskottsmassor

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

ENRECON har under en längre tid varit med och utvecklat systemet, framförallt ur ett miljötekniskt perspektiv, för att säkerställa att alla krav uppfylls, att dokumentering sker korrekt, att matchning av ämnen och lakegenskaper sker på rätt sätt osv. Utöver detta har vi har även agerat rådgivare i strategiska frågor, vad användarna kan tänkas efterfråga etc.

Sedan systemet börjat användas skarp tredjepartsgranskar vi även alla affärer som genereras genom systemet, dvs. vi kontrollerar att mottagaren får ta emot avsändarens massor. Vi arbetar också, tillsammans med vår beställare, på att göra systemet ännu bättre.

Läs mer om systemet på pinpointer.se

Senaste projekt inom Masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →