Tjänster

Miljötillstånd

Tillstånd miljöfarlig verksamhet

Tillstånd miljöfarlig verksamhet

Tillstånd miljöfarlig verksamhet

Vår specialitet är anmälnings- och tillståndsprocesser inom avfallsområdet (tillstånd eller anmälan om miljöfarlig verksamhet), men vi arbetar även brett med andra typer av verksamheter. Vi har varit med och skrivit ansökningshandlingar och/eller miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat tillståndspliktiga deponier, avfallsanläggningar, avloppsreningsverk, hamnar, täkter mm på både A- och B-nivå. I många fall har verksamheterna även varit tillståndspliktiga vattenverksamheter (eller endast tillståndspliktiga på grund av vattenverksamheten). Vi har skrivit en mycket stor mängd anmälningar och hjälpt till i ett stort antal mindre ärenden vid sk. 12:6-samråd mm.

Andra tjänster vi erbjuder inom miljötillstånd:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med miljötillstånd

Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

Miljötillstånd

ENRECON har hjälpt till att upprätta handlingar till tillståndsansökan för vattenverksamhet för nedläggning av sjöförlagda avloppsledningar i samband med ombyggnad av Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun.

Läs mer →

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Miljötillstånd

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer →

Miljötillstånd åt VIAVEST

Miljötillstånd

ENRECON har sedan 2016 tillsammans med Magnussons Advokatbyrå stöttat VIAVEST i ansökan om miljötillstånd hos mark och miljödomstolen för anläggande av en deponi för inert avfall och återvinningsverksamhet vid Klovsten intill E6:an i Kungsbacka kommun.

Läs mer →