Tjänster

Avfallsfrågor

Avsätta avfall utomlands

Avsätta avfall utomlands

Avsätta avfall utomlands

Ska Du avsätta ett avfall utanför Sveriges gränser? Eller kanske ta emot ett avfall från ett annat land? Regelverket kring gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT) är omfattande, snårigt och det är väldigt lätt att göra fel.

Vi på ENRECON har erfarenhet av och kan hjälpa dig att hitta rätt prövningsnivå, ta dialogen med Naturvårdsverket och utländska myndigheter och få allt pappersarbete på plats. Vi har också erfarenhet av och kan göra platsbesök hos avfallshanterare utomlands när så behövs.

Andra tjänster vi erbjuder inom avfallsfrågor:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med avfallsfrågor

Ändringstillstånd Surte hamn

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs mer →

Deponigasutredning för EWGroup

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer →

Avfallsanläggning åt Sortera

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Läs mer →