Tjänster

Avfallsfrågor

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall

När avfall ska flyttas finns det en mängd saker som behöver tas hänsyn till som påverkar transporten. Vad har avfallet för egenskaper, är det farligt, vart ska det lämnas?


Det finns även omfattande regelverk avseende dokumentering och rapportering av farligt avfall.


Vi på ENRECON hjälper dig med allt från transportdokument för farligt avfall till nödvändiga tillstånd som krävs för transporten. Vi kan även hjälpa till med det omfattande pappersarbetet som krävs transport av avfall över gränser – se Avsätta avfall utomlands

Andra tjänster vi erbjuder inom avfallsfrågor:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med avfallsfrågor

Ändringstillstånd Surte hamn

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs mer →

Deponigasutredning för EWGroup

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer →

Avfallsanläggning åt Sortera

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Läs mer →