Tjänster

Avfallsfrågor

Klassificering av avfall

Klassificering av avfall

Klassificering av avfall

Vad är farligt avfall? Vad räknas som miljöfarligt avfall? Har avfallet farliga egenskaper eller innehåller det farliga ämnen?

Det finns givetvis många typer av avfall som alla har sina speciella egenskaper. Vi på ENRECON har arbetat mycket med ”tunga avfall” såsom jord, inerta material, asfalt, ARV-slam mm., samt med bygg- & rivningsavfall och vatten. Efter många år i branschen har vid även stött på många andra avfallstyper och har därför god kunskap kring vilka avfall som uppstår, vad de har för egenskaper och hur avfallet ska tas om hand. Vi har givetvis kunskap om de senaste regler för klassificering av avfall som EU kommissionen har beslutat om och följer även utvecklingen på nationell nivå. Vi har även utbildat tillsynsmyndigheter inom vissa ämnesområden.

Andra tjänster vi erbjuder inom avfallsfrågor:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med avfallsfrågor

Ändringstillstånd Surte hamn

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs mer →

Deponigasutredning för EWGroup

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer →

Avfallsanläggning åt Sortera

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Läs mer →