Tjänster

Avfallsfrågor

Tillsyn och tillstånd för avfallshantering

Tillsyn och tillstånd för avfallshantering

Tillsyn och tillstånd för avfallshantering

Som tur är finns det regler och lagar som måste följas när man hanterar avfall. Dessa kan vara svåra att överblicka och därför också svåra att följa. Vi kan hjälpa dig göra rätt genom att bistå vid tillsyn och tillståndsansökningar inom avfallshantering, avfallsanläggningar och transporter av avfall.


Vi har bland annat stor erfarenhet från mottagarsidan där våra medarbetare förutom att ha genomfört ett stort antal tillstånds- och anmälningsprocesser även drivit ett flertal avfallsanläggningar, allt från etablering och projektering av en av Sveriges största avfallsanläggningar till drift av ett flertal privata avfallsanläggningar samt ÅVC och deponi. Denna erfarenhet gör att vi kan hjälpa er med avfallsfrågor ur ett bredare perspektiv än bara det miljömässiga (som ändå är vår bas).

Andra tjänster vi erbjuder inom avfallsfrågor:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med avfallsfrågor

Ändringstillstånd Surte hamn

Avfallsfrågor

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan ett antal år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs mer →

Deponigasutredning för EWGroup

Avfallsfrågor

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer →

Avfallsanläggning åt Sortera

Avfallsfrågor

Sortera bedriver sedan en lång tid tillbaka en anläggning för hantering av avfall på Hisingen i Göteborg. Verksamheten är framförallt inriktad mot hantering av bygg- och rivningsavfall, men även lagring av farligt avfall och hantering av ”tunga massor” så som asfalt och betong.

Läs mer →