Tjänster

Masshantering

Avsätta avfall utomlands

Avsätta avfall utomlands

Avsätta avfall utomlands

Ska Du avsätta ett avfall utanför Sveriges gränser? Eller kanske ta emot ett avfall från ett annat land? Regelverket kring gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT) är omfattande, snårigt och det är väldigt lätt att göra fel.


Vi på ENRECON har erfarenhet av och kan hjälpa dig att hitta rätt prövningsnivå, ta dialogen med Naturvårdsverket och utländska myndigheter och få allt pappersarbete på plats. Vi har också erfarenhet av och kan göra platsbesök hos avfallshanterare utomlands när så behövs.

Andra tjänster vi erbjuder inom masshantering:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →