Tjänster

Förorenade område

Åtgärdsutredningar

Åtgärdsutredningar

Åtgärdsutredningar

Har du en fastighet som måste saneras?

Vi hjälper till med åtgärdsutredningar! Vi hjälper dig att bedöma vilken omfattning som krävs av saneringen, vilken metod som är lämplig för saneringen samt uppföljningen av saneringen!

Med omfattande erfarenhet av sanering av förorenade områden, tillsammans med ett stort kontaktnät bland aktörer som utför marksanering kan vi hjälpa dig att både hitta rätt metod och rätt utförare!

Andra tjänster vi erbjuder inom förorenande områden:

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →