Tjänster

Förorenade område

Köpa, sälja eller exploatera fastigheter

Ska du köpa, sälja eller exploatera en fastighet?

Köpa, sälja eller exploatera fastigheter

Ska du köpa en fastighet med en misstänkt föroreningshistorik? Vid alla fastighetsaffärer finns det en risk att köpa på sig ansvaret för gamla synder i marken. Vi hjälper dig att utreda din fastighet (både genom en historisk inventering och provtagning) innan köp (sk. Environmental Due Dilligence – EDD).

Ska du exploatera en fastighet? Vi hjälper dig med undersökningar, riskutredningar, myndighetskontakter, miljökontroll, slutrapportering – kort och gott allt som krävs för att göra fastigheten byggklar.

Andra tjänster vi erbjuder inom förorenande områden:

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →