Tjänster

Förorenade område

Undersöka förorenade områden

Undersöka förorenade områden

Undersöka förorenade områden

Har du fått ett myndighetskrav att utreda föroreningssituationen på din fastighet?

Det kan handla om mark, grundvatten, porgas, inomhusluft, dricksvatten mm. Vi har gjort det mesta!

Vi hjälper dig med både myndighetsdialogen och utredningen/provtagningen samt riskbedömningar mm.

Vi anpassar utredningar och provtagningar efter det aktuella fallet. Detta betyder lika ofta att inte överarbeta ett enkelt ärende som att göra tillräckligt mycket i ett komplext ärende. Vi har också omfattande erfarenhet av dialogen med myndigheter och runt hälften av våra medarbetare har någon gång arbetat på tillsynsmyndighet.

Andra tjänster vi erbjuder inom förorenande områden:

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →