Tjänster

Förorenade område

Vattenprovtagning, grund- & ytvatten

Provtagning vatten

Vattenprovtagning, grund- & ytvatten

Vi gör det mesta inom vattenprovtagning!

Behöver du få koll på sina utsläpp, exempelvis för att säkerställa att du uppfyller kraven i ditt tillstånd? Vi utför provtagning och kontroll av utgående dagvatten, processvatten eller lakvatten.

Behöver du utreda föroreningar i grundvatten? Eller kanske mäta grundvattennivåer?

Behöver du hjälp med recipientkontroll?

Vi har erfaren personal, inklusive ackrediterade provtagare, rätt utrustning och rätt kontakter för att hjälpa dig få stenkoll på ditt vatten!

Andra tjänster vi erbjuder inom förorenande områden:

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →