Tjänster

Förorenade område

Din kontakt med myndigheter

Din kontakt med myndigheter

Din kontakt med myndigheter

När du arbetar med förorenade områden behöver myndigheter kopplas in eller underrättas vid ett flertal tillfällen. Du är bland annat skyldig enligt lag att upplysa tillsynsmyndigheten om du påträffar föroreningar eller om föroreningar upptäcks vi provtagningar. Själva saneringsarbetet behöver i de flesta fall anmälas. Ett tips! Var ute i god tid!

ENRECON har näst intill dagligen myndighetskontakter i olika ärenden och det är naturligt för oss att vara din kontakt med myndigheter vid ditt nästa projekt. Flera av våra medarbetare har även ett förflutet på myndighet – vi förstår (oftast) hur de tänker!

Andra tjänster vi erbjuder inom förorenande områden:

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

Markundersökning åt VEQ AB

Förorenade områden

Vid f.d. Svenska Rayons fabrik på Älvenäs industriområde utanför Karlstad genomfördes en miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten, motsvarande MIFO fas 2 på uppdrag av fastighetsägaren VEQ AB.

Läs mer →

Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

Förorenade områden

ENRECON har under många år hjälpt Mark och Energibyggarna med markundersökningar innan och under fjärrvärmeschakter i Göteborgsområdet. Uppdragen syftar till att underlätta en miljömässig hantering av överskottsmassor i samband med ledningsschakter.

Läs mer →

Ombyggnation kaj i Fjällbacka

Förorenade områden

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Läs mer →