Tjänster

Masshantering

Sluttäckning av deponier

Sluttäckning av deponier

Sluttäckning av deponier

Vi hjälper deponiägare att ta fram sluttäckningsplaner samt anmälningar och annan myndighetsdialog i samband med sluttäckningnar. Vi har erfarenhet av både privata och offentliga beställare och både deponier för icke farligt och farligt avfall. Vi har även arbetat med de enklare sluttäckningnar som görs av deponier för inert avfall.

Utöver rådgivning kring tekniska lösningar, vilka typer av tätskikt, dräneringslösningar, hantering av deponigas etc. arbetar vi mycket med masshanteringsfrågorna kopplade till sluttäckningen, där vi hjälper till att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva materialen och metoderna, givetvis med miljön i största fokus.

Vi har också erfarenhet av det mesta avseende provtagning av avfall, vatten, deponigas etc. vid deponier/deponiavslutningar.

Andra tjänster vi erbjuder inom masshantering:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →