Tjänster

Masshantering

Ska du ta emot schaktmassor?

Ska du ta emot schaktmassor?

Ska du ta emot schaktmassor?

Ska du exempelvis köpa fyllnadsmassa till fastighet eller till något annat projekt där du behöver använda schaktmassor kan vi erbjuda våra tjänster.

Vi på ENRECON har samlat på oss en omfattande erfarenhet av att arbeta med ”avfall för anläggningsändamål”, deponier och deponiavslutningar, återvinningsanläggningar mm.

I de flesta fall är mottagning av överskottsmassor en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Regelverket för mottagning av fyllnadsmassor och avfall är omfattande och att det dessutom ständigt tillkommer ny praxis och stora förändringar i lagstiftningen gör området förhållandevis komplicerat.

Vi har stor vana att hantera detta regelverk och har regelbunden kontakt med relevanta myndigheter och kan således hjälpa dig med alla tillstånd och ansökningar du behöver.

Andra tjänster vi erbjuder inom masshantering:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →