Tjänster

Masshantering

Behöver du bli av med massor?

Behöver du bli av med massor?

Behöver du bli av med massor?

I storstadsregionerna, men även i Sverige i stort, finns en generell problematik med ett omfattande massöverskott. ENRECON kan underlätta för dig som behöver bli av med massor genom att hjälpa till med allt förberedande arbete såsom provtagning, tillstånd eller om det rör sig om schaktmassor från ett förorenat område eller förorenad mark, klassning av förorenade massor.

Vi har ett brett kontaktnät och bra koll på olika möjligheter att avsätta massor, men handlar inte själva med överskottsmassor/avfall.

Andra tjänster vi erbjuder inom masshantering:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →