Tjänster

Masshantering

Provtagning av massor

Provtagning av massor

Provtagning av massor

När du lämnar ifrån dig massor har du skyldighet att har kännedom om massornas ursprung och vad marken tidigare används till samt om det finns föroreningar och vilka typer av föroreningar som i så fall finns. Denna typ av information efterfrågas även normalt av både mottagare och tillsynsmyndigheter.

Du som tar emot massor kan bli ansvarig om de mottagna massorna orsakar förorening på omgivande miljö som exempelvis vattendrag. Du som mottagare är därför ansvarig att utvärdera informationen du fått och bedöma om det finns risk för förorening i användning av massorna.


Tycker du mottagarna ställer märkliga krav? Vi är vana att, ibland i dialog med olika mottagare, undersöka det material som ska levereras. Här har vi omfattande erfarenhet om vilka olika typer av mottagare som kräver vilka underlag, för det varierar!


Oavsett om du är mottagare eller den som har massor i överskott kan vi hjälpa till med provtagning och bedömning så att risken för otrevliga överraskningar minskar.

Andra tjänster vi erbjuder inom masshantering:

Utvalda uppdrag där vi arbetat med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Masshantering

Läs mer →

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Masshantering

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

Läs mer →

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Masshantering

Avslutningsplanen omfattade både framtagande av höjder och utformning samt riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor. Planen överklagades och avgjordes först i Mark- och Miljööverdomstolen. ENRECON var kommunens sakkunnig i hela överklagningsprocessen.

Läs mer →

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Masshantering

Tillsammans med golfklubben och Lerjedalen Markberedning AB hjälper vi sedan 2016 till med ansökandet om och genomförandet av detta tillståndspliktiga anläggningsändamål – ett av få som genomförs i Sverige – och skapar nytta för det stora överskott av schaktmassor som råder i regionen under de kommande åren.

Läs mer →